درباره‌ی ما

کشور مـا ایران، از لحـاظ موقعیت جغرافیـایی و آب و هوایی و همچنین گونـه های گیـاهی دارای تنوّع

   زیادی است.

   و بدیهی است که از بین گونه های مختلف گیاهی، گلها و گیاهان زینتی در تولید و ایجاد جاذبه های

   گردشگری و در پی آن توسعه شهری و اجتماعی دارای نقش غیرقابل انکاری هستند

 

    برخی از فعالیت های عمده شرکت به قرار زیر است:

 

  • اصلاح ، تولید و عرضه انواع بذر گلهای زینتی ، بذر سبزیجات و صیفی جات
  • مشاوره ، طراحی ، اجرا و نگهداری فضای سبز
  • تهیه و عرضه انواع گل و گیاه ، نهال و ...
  • تهیه و عرضه انواع بذرهای ایرانی و خارجی ( F۲ ، F۱و ... )
  • تهیه و عرضه انواع بذر چمن خارجی
  • ...