http://sabzsepahan.com/img/p/7/5/75-thickbox_default.jpg نمایش در اندازه واقعی

كود ورمي كمپوست فله اي هر كيلو

ورمی کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم خاکی با نام علمی Eisenia fotida می باشد.
این جانور با تغذیه از مواد آلی موجود در طبیعت آن را به کود آلی مغذی تبدیل نموده به گونه ای که در حال حاضر این کود به عنوان یکی از غنی ترین کودهای آلی بیولوژیک شناخته شده در دنیا کاربرد دارد.

جزییات بیشتر

396 تومان

پیشنهاد ویژه پیشنهاد ویژه!

خواص ورمي كمپوستخواص ورمي كمپوست: ü سبك و فاقد هرگونه بو
ü عاري از تخم علفهاي هرز
ü حاوي ميكروارگانيسم هاي هوازي مفيد مانند ازتوباكتر ها
ü بالا بودن ميزان عناصر اصلي غذايي در مقايسه با ساير كودهاي آلي
ü دارا بودن عناصر ميكرو مانند آهن ، روي ، مس و منگنز
ü دارا بودن مواد محركه رشد گياهي نظير هورمون ها
ü قابليت بالاي نگهداري آب و مواد غذايي
ü فرآوري سريعتر از بيو كمپوست
ü عاري از باكتري هاي غير هوازي ، قارچ ها و ميكروارگانيسم هاي پاتوژن
ü اصلاح كننده خصوصيات فيزيكوشيميايي و بيولوژيكي خاك
ü وجود عناصر ماكرو شامل : ازت، فسفر ، كلسيم
ü امكان فرآوري به چاي كمپوست
ü هوادهي خاك بهتر با ايجاد خلل و فرج و ايجاد پوكي در خاكهاي متراكم
ü قابل مصرف در پرورش كليه محصولات كشاورزي

نقد خود را بنویسید

كود ورمي كمپوست فله اي هر كيلو

كود ورمي كمپوست فله اي هر كيلو

ورمی کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم خاکی با نام علمی Eisenia fotida می باشد.
این جانور با تغذیه از مواد آلی موجود در طبیعت آن را به کود آلی مغذی تبدیل نموده به گونه ای که در حال حاضر این کود به عنوان یکی از غنی ترین کودهای آلی بیولوژیک شناخته شده در دنیا کاربرد دارد.

نقد خود را بنویسید