http://sabzsepahan.com/img/p/1/8/18-thickbox_default.jpg نمایش در اندازه واقعی

پیاز شش ماهه بازگشتی ps

 پیازهای روز بلند :‌ این ارقام برای تولید پیاز ،‌ احتیاج به طول روز زیاد و درجه حرارت بالا دارند . طول روز مناسب برای تشکیل پیاز در این ارقام حدود 16 ساعت است و نواحی کشت این ارقام در ایران ،‌ مناطق سرد و معتدل سرد می باشد . این ارقام در اوایل بهار کشت و در اواخر تابستان یا اوایل پاییز برداشت می شوند . دوره رشد آنها حدود 6 ماه می باشد . قابلیت انبار کردن و حمل و نقل این ارقام معمولا خوب است

جزییات بیشتر

99,000 تومان

توضیحات اضافی:پیاز شش ماهه بازگشتی ps

نقد خود را بنویسید

پیاز شش ماهه بازگشتی ps

پیاز شش ماهه بازگشتی ps

 پیازهای روز بلند :‌ این ارقام برای تولید پیاز ،‌ احتیاج به طول روز زیاد و درجه حرارت بالا دارند . طول روز مناسب برای تشکیل پیاز در این ارقام حدود 16 ساعت است و نواحی کشت این ارقام در ایران ،‌ مناطق سرد و معتدل سرد می باشد . این ارقام در اوایل بهار کشت و در اواخر تابستان یا اوایل پاییز برداشت می شوند . دوره رشد آنها حدود 6 ماه می باشد . قابلیت انبار کردن و حمل و نقل این ارقام معمولا خوب است

نقد خود را بنویسید