http://sabzsepahan.com/img/p/8/1/81-thickbox_default.jpg نمایش در اندازه واقعی

نهال به اصفهان روي پايه كويج يا زالزالك

نام انگلیسی Quince از خانواده Rosaceae و  از جنس Cydonia بوده ،که تنها یک گونه با نام  Vulgaris

را دار است  و  بومی ایران و ترکمنستان میباشد. 
 بِه درخت کوچکی است به ارتفاع حداکثر 5 متر، از 5-4 سالگی میوه تولید می کند و عمر آن به 50 سال می رسد. شاخه های جوان، برگها و پشت میوه از کرکهای نرم سفید یا خاکستری مایل به قهوه ای پوشیده شده است

جزییات بیشتر

4,000 تومان

در مناطق سردسیر و گرمسیر معتدل قابل کشت می باشد نیاز سرمایی بِه از سایر میوه های دانه دار کمتر است و بین 100 تا 450 ساعت زیر 7 درجه سانتیگراد می باشد. ظــهور شکوفه های به بسیار دیرتر از سایر میوه ها است. بهمین دلیل خطر سرمازدگی بهاره در این میوه بسیار کم است. 

نقد خود را بنویسید

نهال به اصفهان روي پايه كويج يا زالزالك

نهال به اصفهان روي پايه كويج يا زالزالك

نام انگلیسی Quince از خانواده Rosaceae و  از جنس Cydonia بوده ،که تنها یک گونه با نام  Vulgaris

را دار است  و  بومی ایران و ترکمنستان میباشد. 
 بِه درخت کوچکی است به ارتفاع حداکثر 5 متر، از 5-4 سالگی میوه تولید می کند و عمر آن به 50 سال می رسد. شاخه های جوان، برگها و پشت میوه از کرکهای نرم سفید یا خاکستری مایل به قهوه ای پوشیده شده است

نقد خود را بنویسید