http://sabzsepahan.com/img/p/9/9/99-thickbox_default.jpg نمایش در اندازه واقعی

انواع نهال پيوندي زرد آلو

ارقام لاسگردي-شاهرودي - تخم مرغي -

جزییات بیشتر

4,000 تومان

Harglow

 این رقم کمی دیرتر از اکثر زردآلوهای تجاری شکوفه می دهد. میوه ها از نظر اندازه متوسط هستند. ورنگ انها به صورت یک دست نارنجی روشن می باشد. میوه ها چند روز قبل از رقم ویکوت می رسند و سفت و خوشمزه اند. این رقم مناسب ترین برای تره بار است. تاریخ برداشت 8 آگوست می باشد.

Hargrand

 این رقم همراه با رقم ویکوت در یک زمان می رسند. میوه ها نارنجی کدر و سایز میوه هنگامی که حجم محصول کم است عالی است. گوشت آبدار و خوشمزه و مناسب برای تره بار است. زمان برداشت محصول 6 آگوست می باشد.

Harlayne

 در اواخر آگوست یک هفته بعد از رقم ویکوت می رسد و اثبات شده مقاوم تر از رقم هارو است. میوه لکه قرمز دارد و در سبد بسیار درخشان و جذاب است. این رقم برای بزگ شدن به هرس با دقت احتیاج دارد. این رقم مناسب ترین برای فروش در تره بار است اما همچنین برای فرآوری خانگی مناسب است. تاریخ برداشت 14 آگوست می باشد.

 Haroblush-HW 449

یک زردآلوی زودرس که 4 روز بعد از رقم هارکوت می رسد. دارای میوه های جذاب که سراسر نیمی از میوه لکه قرمز دارد. میوه دوکی شکل و اندازه ی آن متوسط است. کیفیت گوشت بسیار خوب و هسته جدا می باشد. میوه دارای گوشت سفت و نسبتا مقاوم به لکه باکتریایی و ترک خوردگی پوست است. درخت این رقم مقاوم تر از رقم ویکوت است، پر محصول، قوی و مقاوم به شانکر است. زمان برداشت محصول 29 جولای می باشد.

 Harogem

 این رقم میان رس است و چند روز بعد از رقم ویکوت می رسد.اما مقاوم به سرما نیست. ته میوه روشن و براق است و شانه های میوه قرمز تیره است. یک رقم جذاب برای فروش در تره بار است. میوه ها زود رنگ می گیرند به همین علت برای رسیدن مناسب آنها باید به زمان چیدن محصول دقت کرد. لکه باکتریایی در برخی فصول مشکل ساز است اما در همه  ارقام خوب این مشکل وجود دارد. تاریخ برداشت 8 آگوست می باشد.

 Harojoy -HW 446  

یک زردآلوی زودرس که 5 روز بعد از رقم هارکوت می رسد. میوه بسیار جالب توجه با لکه های قرمز، در اندازه متوسط تا بزرگ، کمی مسطح، گوشت بسیار سفت، کیفیت خوراکی خوب و هسته جدا می باشد. همچنین میوه به لکه باکتریایی، پوسیدگی قهوه ای و ترکیدگی پوست مقاوم است. عملکرد درخت متوسط مقاوم به شانکر و مقاوم تر از رقم ویکوت است. تاریخ برداشت 29 جولای می باشد.

  Harval

یک رقم دیررس که یک هفته بعد از رقم ویکوت می رسد و با رقم هارلاین همزمان است.  میوه های بزرگ و قابل توجهی به رنگ نارنجی روشن با لکه های قرمز دارد. درختان عملکرد خوبی در هارو و وینلندHARROW & VINELAND) ) دارند. تاریخ برداشت میوه ها 14 آگوست می باشد.

Harostar-HW 436 

نقد خود را بنویسید

انواع  نهال پيوندي زرد آلو

انواع نهال پيوندي زرد آلو

ارقام لاسگردي-شاهرودي - تخم مرغي -

نقد خود را بنویسید